Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg en begeleiding is onlosmakelijke verbonden met de visie van Buro Lima.

De zorg bij Buro Lima voldoet aan het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dit kader geeft duidelijkheid aan de jeugdigen (en hun ouders), het is stimulerend voor teamleden, richtinggevend voor de coördinatoren en het laat transparantie zien over de kwaliteit binnen Buro Lima. Buro Lima schrijft jaarlijks een uitgebreid kwaliteitsrapport, waarmee ze zich verantwoord naar de samenleving, het zorgkantoor en naar de inspectie voor jeugd en gezondheid.

De zorg bij Buro Lima voldoet tevens aan de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Jaarlijks laat Buro Lima zich toetsen en met trots ontvangen ze al jaren, met prachtige complimenten, het HKZ-certificaat. Het kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan eisen om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met een handicap. En hoewel dit certificaat niet noodzakelijk is om te behalen, ervaart Buro Lima het als een goed toets moment van het dagelijks gebruik van haar kwaliteitsmanagementsysteem.

De Lima-visie, waarin de jeugdige én zijn ouders centraal staan, is het uitgangspunt in de zorg zoals we deze bieden binnen Buro Lima. De kwaliteit van de zorg is hier onlosmakelijk mee verbonden.

- Kwaliteitsrapport 2019
- Kwaliteitsrapport 2020
- Verslag en bevindingen externe visitatie mei 2021
- Kwaliteitsrapport 2021
- Bijlage Dialoog over het kwaliteitsrapport 2021