Medezeggenschapsorganen

Samen zijn we blij, samen zorgen we ervoor dat de jeugdigen het mooie leven krijgen dat iedereen verdient. Samen met het team, met de vrijwilligers, met de toezichthouders en ook samen met en door medezeggenschapsorganen. Met deze medezeggenschapsorganen heeft een betrokkene het recht om mee te beslissen over zaken waarbij je ook daadwerkelijk betrokken bent.

Cliëntenraad

Buro Lima werkt samen met de ouders. Want door naast de ouders te staan kunnen we samen kijken hoe de zorg en begeleiding zo goed mogelijk georganiseerd kan worden voor de jeugdigen.
De cliëntenraad heeft, samen met de Raad van Bestuur, een medezeggenschapsregeling, gemaakt waarin hun rechten en plichten in staan beschreven. Er worden frequente vergaderingen met de Raad van Bestuur gehouden waarin ingebrachte thema’s en onderwerpen vanuit de achterban op agenda staan, naast onderwerpen uit de WMCZ2018.
De cliëntenraad heeft een zittingsduur van vier jaar. Elke ouder mag lid worden van de cliëntenraad en wordt gekozen door middel van verkiezingen.

In de cliëntenraad zitten op dit moment:

  • Ramona van Drunen
  • Petri van Houtum
  • Aart van den Berg
  • Rianne Brachel

Zij zijn te bereiken via clientenraad@burolima.nl

Ondernemingsraad

Het professionele team van Buro Lima zet zicht dagelijks in om een thuis te bieden voor onze jeugdigen. En daarnaast helpen teamleden bij het ontwikkelen van de organisatie. De ondernemingsraad is sinds 2024 actief en bestaat momenteel uit:

  • Evy Eijkemans
  • Manon de Milde
  • Gwen van de Wijgert

Huisoverleg

Ook de jeugdigen hebben medezeggenschap en het recht om mee te denken over zaken die voor hen van belang zijn. Daarom wordt er ook regelmatig een huisoverleg georganiseerd.

Onderwerpen waar dan over gepraat wordt zijn:
- waar word je blij van?
- waar word je niet blij van?
- bedtijden
- het coronavirus
- de maaltijden
- het gebruik van pc/ laptop / telefoon

Het is mooi om de jeugdigen erbij te betrekken, hun mening en hun gedachtes te horen. Op hun eigen niveau, op hun eigen manier maar wel 100% samen!