Over Stichting Vrienden van Buro Lima

De mensen van Stichting Vrienden van Buro Lima willen een stukje van hun geluk delen. Ieder op zijn eigen manier en naar eigen vermogen. Deze stichting zet zich actief in voor extra donaties en sponsoring. De financiële middelen komen ten goede aan projecten die niet of niet volledig uit reguliere gelden betaald kunnen worden.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Buro Lima is als volgt samengesteld:

  • Jolanda Hendriks - van der Wijst
  • Chris van de Ven

De Stichting Vrienden van Buro Lima is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil jij meedenken om financiële middelen te verwerven en daarmee, mede in overleg met ouders en teamleden, een leefbaarder, aangenamer en sfeervollere woon- en werkplek te realiseren voor de jeugdigen van Buro Lima? Stuur dan een mail naar vrienden@burolima.nl.

Lima Sponsoren

Zolang Buro Lima bestaat hebben vele mensen en bedrijven Buro Lima gesponsord. De lijst met sponsoren is lang. Bovendien groeit de lijst gewoon door. Het maakt ons ontzettend blij en dankbaar dat zoveel mensen, organisaties en bedrijven ons sponsoren. Kijk maar eens rond op de locatie en zie wat we ermee hebben kunnen realiseren. Dus nogmaals hartelijk dank voor alle sponsoren, vooral namens de jeugdigen die wonen en spelen bij Buro Lima!

Ook vriend worden?

Mocht u ook willen sponsoren of een donatie willen verzorgen voor Buro Lima, neem dan contact op met de Stichting Vrienden van Buro Lima via vrienden@burolima.nl. Zij kunnen dan de mogelijkheden met u bespreken. Ook als u interesse hebt om actief deel te nemen in deze stichting, kunt u contact met hen opnemen met dit mailadres.

Jaarverslag en beleidsplan

In het kader van transparantie, tonen we de laatste jaarverslagen, met financiële verantwoording, via onderstaande links te raadplegen.

- Jaarverslag 2017
- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2020

Tevens wordt elke 5 jaar een beleidsplan opgesteld. Deze wordt jaarlijks op voortgang getoetst en indien nodig aangepast. Dit beleidsplan kunt u hier inzien.

Stichting vrienden van Buro Lima

Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Buro Lima is: IBAN: NL14 RABO 0301 2131 27.