Klachten

Door de open communicatie bij Buro Lima is het vaak mogelijk om preventief signalen van ontevredenheid op te pikken. Toch kan het voorkomen dat signalen niet opgepikt worden en dat er klachten ontstaan. Buro Lima vindt het belangrijk dat klachten in eerste instantie besproken worden met de betrokken teamleden of met de Raad van Bestuur. Indien u zich onvoldoende gehoord voelt kunt u uw klacht ook kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris, het Klachtloket Zorg (070-3105392 - info@klachtenloket-zorg.nl) van de geschilleninstantie waar Buro Lima bij aangesloten is.

Om uw klacht intern bij Buro Lima te melden, kunt u een mail sturen naar klacht@burolima.nl.

Loes van Dommelen zal de klacht behandelen.