Voor wie is Buro Lima er?

Buro Lima ziet elke jeugdige als uniek. Elke jeugdige is anders, bijzonder en heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen. Elke jeugdige mag er zijn, met zijn kwaliteiten en zijn beperkingen. Iedere jeugdige heeft een eigen benaderingswijze nodig.

En daarnaast vindt Buro Lima het belangrijk dat jeugdigen in vrijheid opgroeien, ontwikkelen en leven. Vrijheid om te spelen, te leven, te leren. We vinden dat jeugdigen recht hebben op vrijheid en we willen ze dit laten ervaren.

Tevens vindt Buro Lima de dagelijkse verzorging (eten, wassen, verschonen en aankleden) erg belangrijk. Op deze momenten ben je werkelijk samen met een jeugdige. Buro Lima neemt de tijd voor de dagelijkse verzorging en past het aan het tempo van de jeugdige aan.

Tenslotte is Buro Lima van mening dat een goede balans in het leven van een jeugdige nodig is voor een optimale ontwikkeling. We stimuleren afwisseling tussen alle activiteiten die een dag brengt.

Buro Lima biedt zorg aan jeugdigen met een verstandelijke beperking en vaak nog bijkomende problematieken zoals een autisme spectrum stoornis, downsyndroom, hechtingsproblematiek of andere wat meer onbekende syndromen. Buro Lima heeft 25 woonplekken voor jeugdigen met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 4, 5, 6, of 7. Buro Lima heeft 8 dagbestedingsplaatsen, voor interne jeugdigen met een ZZP 7. De overige 21 jeugdigen volgen speciaal onderwijs of ontvangen dagbesteding bij een collega-aanbieder.
De jeugdigen mogen volwassen worden bij BL en er blijven wonen zolang dit passend voor hen blijft.

De Lima-visie, waarin de jeugdige én zijn ouders centraal staan, is het uitgangspunt in de zorg zoals we deze bieden binnen Buro Lima. Het kwaliteitsrapport verbind het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022 met de normen vanuit de HKZ. Hierin is te lezen waar de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van de organisatie liggen.
- Kwaliteitsrapport 2019