Stichting

Buro Lima is een stichting. Het doel van de stichting is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of bijkomende problematieken zichzelf kunnen zijn, zich gekend weten en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Buro Lima heeft een ondernemingsplan en een jaarplan. Het ondernemingsplan is richtinggevend voor de stichting Buro Lima en heeft als doelstelling om op gestructureerde wijze verdere professionalisering van Buro Lima te bewerkstelligen. Het jaarplan is de leidraad voor het besturen van Buro Lima en het maken van keuzes zodat de beoogde organisatie doelstellingen gerealiseerd worden.

Beide plannen beogen recht te doen aan en zijn geschreven vanuit de kernwaarden van Buro Lima;

  • Samen (leven, zorgen, zijn, 100%)
  • Veiligheid (in relatie, beschermd, nabij)
  • Warm (Liefdevol, leuk, genieten)