Klachten

Buro Lima vindt het belangrijk dat betrokkenen tevreden zijn met en/of bij Buro Lima. Buro Lima streeft het na om open met elkaar te communiceren en door de korte lijnen in de organisatie is het vaak mogelijk om preventief signalen van ontevredenheid op te pikken en hierop in te spelen. Toch kan het voorkomen dat signalen niet opgepikt worden of niet naar tevredenheid worden opgepakt. Hierdoor kunnen klachten ontstaan. Indien er klachten binnen komen bij Buro Lima, zien wij dit als een kans om de organisatie te verbeteren.

Mocht u een klacht hebben, kunt u deze in dienen bij de klachtenfunctionaris van Buro Lima, Loes van Dommelen via klacht@burolima.nl. Samen met u zal de klacht dan besproken worden en zal er gekeken worden naar een probleemanalyse en plan van aanpak om de klacht op te pakken. Ook in de behandeling van de klachten, streven we open communicatie na vanuit de kernwaarden warm, veilig en samen.

Indien u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u ook voor informatie, advies en/of een onafhankelijke klachtenfunctionaris contact opnemen met het klachtenloket Zorg via: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.

Buro Lima is aangesloten bij de Geschillencommissie. Er is ook de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/ of indien uw klacht te maken heeft met de Wet Zorg en Dwang bij de KlachtenCommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ) via https://www.kcoz.nl/home.