Visitatiecommissie in dialoog bij Buro Lima

Buro Lima schrijft jaarlijks een kwaliteitsrapport over de geboden Lima-zorg. Het laat zien waar de kwaliteiten én de ontwikkelpunten van de organisatie liggen. Tevens laat het zien dat de Lima-visie, waarin de jeugdige én zijn ouders centraal staan, altijd uitgangspunt is in de zorg die geboden wordt binnen Buro Lima. De dialoog die gevoerd wordt met iedere betrokkene (jeugdige, ouder, teamlid, vrijwilliger, samenwerkingspartner, buurtbewoner of stakeholder) is voor Buro Lima vanzelfsprekend. De ervaring is namelijk dat open communicatie en SAMEN doen bijdraagt aan kwaliteit van zorg.

Na de dialogen met de cliëntenraad, afgevaardigden van het team en de Raad van Toezicht, was er afgelopen maandag een externe visitatie gepland. Een externe deskundige visitatiecommissie, die bestaat uit een collega-bestuurder, een beleidsadviseur, een organisatieadviseur en twee beleidsmedewerkers bij het Ministerie van VWS, is samengekomen bij Buro Lima om met de intern betrokkenen te kijken, ervaren en te bespreken of datgene wat in het kwaliteitsrapport beschreven staat ook waargemaakt wordt.

Het was een mooie, open en leerzame middag waarin mensen geprikkeld werden in de gesprekken.
De externe visitatiecommissie zal een verslag schrijven van deze middag dat wordt toegevoegd in het kwaliteitsrapport. Dit zal dan ook in te zien zijn op de website www.burolima.nl.


Deel dit bericht:

Visitatie

Laatste nieuwsberichten

Kerstballen

De ouderen helpen de jeugdigen

Een mooie samenwerking tussen 2 zorginstellingen in Heeswijk-Dinther. Daar waar de ouderen van de dagbesteding van Laverhof creatief in de weer gingen met ballonnen en papier maché, konden de jeugdigen...

Naamloos

Mooie complimenten tijdens jaarlijkse HKZ-audit

Buro Lima heeft sinds 2014 een HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Vandaag hadden wij weer onze jaarlijkse HKZ-audit waarbij de organisatie weer beoordeeld wordt door Tüv...

Columbuspad

Volg het COLUMBUSPAD

Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, zonder dat zij een gerichte opleiding hebben? Bij Buro Lima is het mogelijk! Net als Columbus die een nieuwe wereld ontdekte...