Visitatiecommissie in dialoog bij Buro Lima

Buro Lima schrijft jaarlijks een kwaliteitsrapport over de geboden Lima-zorg. Het laat zien waar de kwaliteiten én de ontwikkelpunten van de organisatie liggen. Tevens laat het zien dat de Lima-visie, waarin de jeugdige én zijn ouders centraal staan, altijd uitgangspunt is in de zorg die geboden wordt binnen Buro Lima. De dialoog die gevoerd wordt met iedere betrokkene (jeugdige, ouder, teamlid, vrijwilliger, samenwerkingspartner, buurtbewoner of stakeholder) is voor Buro Lima vanzelfsprekend. De ervaring is namelijk dat open communicatie en SAMEN doen bijdraagt aan kwaliteit van zorg.

Na de dialogen met de cliëntenraad, afgevaardigden van het team en de Raad van Toezicht, was er afgelopen maandag een externe visitatie gepland. Een externe deskundige visitatiecommissie, die bestaat uit een collega-bestuurder, een beleidsadviseur, een organisatieadviseur en twee beleidsmedewerkers bij het Ministerie van VWS, is samengekomen bij Buro Lima om met de intern betrokkenen te kijken, ervaren en te bespreken of datgene wat in het kwaliteitsrapport beschreven staat ook waargemaakt wordt.

Het was een mooie, open en leerzame middag waarin mensen geprikkeld werden in de gesprekken.
De externe visitatiecommissie zal een verslag schrijven van deze middag dat wordt toegevoegd in het kwaliteitsrapport. Dit zal dan ook in te zien zijn op de website www.burolima.nl.


Deel dit bericht:

Visitatie

Laatste nieuwsberichten

Opening snoezel

Snoezelen bij Buro Lima mede dankzij stichting Het Geleer

Aan het Raadhuisplein staan 3 prachtige huizen, welke ongeveer 1,5 jaar geleden in gebruik zijn genomen door de jeugdigen van Buro Lima (jeugdigen met een verstandelijk beperking). Net voor de...

B Ldoet

Ook bij Buro Lima NLdoet

Het oranjefonds steunt elk jaar duizenden initiatieven die mensen met elkaar verbinden. Zo organiseren zij ook de NLdoet-dagen dit weekend. Tijdens NLdoet komen honderdduizenden mensen in actie om iets voor...

DSC 5410 min

Smullen op Wereld Downsyndroomdag

Wereldwijd wordt op 21 maart aandacht besteed aan Wereld Downsyndroomdag. Een dag waarbij er meer bewustzijn gecreëerd wordt rondom het down syndroom. "De Meesters van de Halm" uit Heeswijk-Dinther, wil...