Visitatiecommissie in dialoog bij Buro Lima

Buro Lima schrijft jaarlijks een kwaliteitsrapport over de geboden Lima-zorg. Het laat zien waar de kwaliteiten én de ontwikkelpunten van de organisatie liggen. Tevens laat het zien dat de Lima-visie, waarin de jeugdige én zijn ouders centraal staan, altijd uitgangspunt is in de zorg die geboden wordt binnen Buro Lima. De dialoog die gevoerd wordt met iedere betrokkene (jeugdige, ouder, teamlid, vrijwilliger, samenwerkingspartner, buurtbewoner of stakeholder) is voor Buro Lima vanzelfsprekend. De ervaring is namelijk dat open communicatie en SAMEN doen bijdraagt aan kwaliteit van zorg.

Na de dialogen met de cliëntenraad, afgevaardigden van het team en de Raad van Toezicht, was er afgelopen maandag een externe visitatie gepland. Een externe deskundige visitatiecommissie, die bestaat uit een collega-bestuurder, een beleidsadviseur, een organisatieadviseur en twee beleidsmedewerkers bij het Ministerie van VWS, is samengekomen bij Buro Lima om met de intern betrokkenen te kijken, ervaren en te bespreken of datgene wat in het kwaliteitsrapport beschreven staat ook waargemaakt wordt.

Het was een mooie, open en leerzame middag waarin mensen geprikkeld werden in de gesprekken.
De externe visitatiecommissie zal een verslag schrijven van deze middag dat wordt toegevoegd in het kwaliteitsrapport. Dit zal dan ook in te zien zijn op de website www.burolima.nl.


Deel dit bericht:

Visitatie

Laatste nieuwsberichten

Goedemorgen

Goedemorgen!

Goedemorgen! De zon komt op en de jeugdigen worden weer uit bed gehaald. De scholen zijn weer begonnen en de vakanties zijn voorbij. Vakantie is fijn, maar met ritme en...

Feest

Buro Lima bestaat 13 jaar

Al 13 jaar vandaag.Buro Lima; jij maakt al 13 jaar het verschil!Dank aan allen die bijgedragen hebben en dit nog steeds doen. Dank aan alle teamleden, de kracht van Buro...

Buro Lima WS

Werken bij Buro Lima?

Op elke 1e woensdag van de maand organiseert Buro Lima een werving- en selectieavond. Zo ook op woensdag 4 augustus. Dus heb jij interesse in een van de vacatures van...