Visitatiecommissie in dialoog bij Buro Lima

Buro Lima schrijft jaarlijks een kwaliteitsrapport over de geboden Lima-zorg. Het laat zien waar de kwaliteiten én de ontwikkelpunten van de organisatie liggen. Tevens laat het zien dat de Lima-visie, waarin de jeugdige én zijn ouders centraal staan, altijd uitgangspunt is in de zorg die geboden wordt binnen Buro Lima. De dialoog die gevoerd wordt met iedere betrokkene (jeugdige, ouder, teamlid, vrijwilliger, samenwerkingspartner, buurtbewoner of stakeholder) is voor Buro Lima vanzelfsprekend. De ervaring is namelijk dat open communicatie en SAMEN doen bijdraagt aan kwaliteit van zorg.

Na de dialogen met de cliëntenraad, afgevaardigden van het team en de Raad van Toezicht, was er afgelopen maandag een externe visitatie gepland. Een externe deskundige visitatiecommissie, die bestaat uit een collega-bestuurder, een beleidsadviseur, een organisatieadviseur en twee beleidsmedewerkers bij het Ministerie van VWS, is samengekomen bij Buro Lima om met de intern betrokkenen te kijken, ervaren en te bespreken of datgene wat in het kwaliteitsrapport beschreven staat ook waargemaakt wordt.

Het was een mooie, open en leerzame middag waarin mensen geprikkeld werden in de gesprekken.
De externe visitatiecommissie zal een verslag schrijven van deze middag dat wordt toegevoegd in het kwaliteitsrapport. Dit zal dan ook in te zien zijn op de website www.burolima.nl.


Deel dit bericht:

Visitatie

Laatste nieuwsberichten

Dagbesteding

Uitbreiding dagbestedingsaanbod

Het dagbestedingsaanbod van Buro Lima is uitgebreid. Er werd door 8 jeugdigen gebruik gemaakt van de locatie in de pastorie en de aangebouwde units. Bij Buro Lima is dagbesteding in...

Hightea

Van stagiaire naar teamlid

Afgelopen jaar hebben diverse studenten stage gelopen bij Buro Lima. Als begeleiders in de huizen of als ondersteuner van onze behandelcoördinator. Deze week hebben zij deze stage afgerond en afgesloten...

B Ldoet22

Een fijn SAMEN zijn terwijl de handen uit de mouwen werden gestoken!

vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart werden landelijk de NLdoet-dagen georganiseerd. Buro Lima doopt deze dagen altijd om tot BLdoet-dagen.We hebben weer mooi wat klussen kunnen doen, wat heeft...