2e fase Sponsorplan Buiten woon- en leefomgeving

We leven in een onwerkelijke tijd. Vele dingen zijn niet plaats- en grijpbaar. Er is onmacht, verdriet en onzekerheid. We meldden al dat we om die reden het sponsorplan alleen in eigen kring verspreid hebben. Het doet ons echter deugd, dat we toch goed nieuws kunnen brengen.

Voor ons en het Lima team was het een teken van hoop dat we toch enorm veel steun kregen. Vaak uit geheel onverwachte en zeer persoonlijke hoek.
We zijn daar enorm door verrast.
Met behulp van vele sponsoren (groot en klein, particulieren, bedrijven, instellingen en stichtingen) hebben we het grootste deel van het spelmateriaal, de tuin- en terrasmeubelen en overige benodigdheden kunnen realiseren.

Zelfs zoveel dat er voor nieuwe sponsoren uit die onderdelen nog maar weinig of niets te kiezen is.

Om de “tuin” voor onze jeugdigen tijdig gereed te krijgen, heeft Buro Lima voor wat betreft de materialen andere keuzes gemaakt en/of een aantal niet noodzakelijke dingen uitgesteld.
Denk daarbij aan versobering van paden, het inzetten van vrijwilligers op onderdelen die de aannemer zou doen, later aanplanten van sommige groenonderdelen, het opknappen van aanwezig (spel)materiaal e.d.

Maar hier moest natuurlijk wel geld voor zijn.
De bekostiging hiervan heeft men gedaan uit eerdere reserveringen. Ja, niet ideaal, maar gelet op het welzijn van de jeugdigen, een bewuste keuze.
Voor dit reeds gerealiseerde deel zijn we dus nog op zoek naar sponsorbijdragen om zodoende de reserves weer op peil te kunnen brengen.

Met het oog op bovenstaande hebben we besloten het sponsorplan in zijn huidige vorm van de website te verwijderen en nieuwe sponsoren te vragen een bijdrage te doen voor dat wat wel gerealiseerd is, maar waar we nog geen eigen geld voor hadden.
Om u een indruk te geven van dat wat er tot nu toe gerealiseerd is, hierna diverse impressie foto’s. We hopen dat u ons blijft steunen.

Nogmaals, mede namens het team en vooral namens alle jeugdigen, hartelijk dank

Stichting Vrienden van Buro Lima
Jolanda, Chris en Jo

Stichting Vrienden van Buro Lima

Meer weten?
Download dan de volledige PDF.

Deel dit bericht:

DSC 4187

Laatste nieuwsberichten

Columbuspad

Volg het COLUMBUSPAD

Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, zonder dat zij een gerichte opleiding hebben? Bij Buro Lima is het mogelijk! Net als Columbus die een nieuwe wereld ontdekte...

Zoeken

Zoeken, zoeken, zoeken...

Buro Lima is op zoek naar nieuwe toppers! Toppers die in een van de huizen wil werken als begeleider, stagiaires die hun kennis en kunde in de praktijk willen brengen...

Website6

Vrijwilligers staan bij Buro Lima in het zonnetje

Eerst een bakje koffie en dan gaan ze weer aan de slag! Deze fantastische groep vrijwilligers is er elke dinsdag- en vrijdagochtend om de tuin netjes te houden, het gras...