Inschrijven

Om gebruik te maken van de begeleiding van Buro Lima hebben de kinderen een indicatie nodig voor zorg/begeleiding vanuit een indicatieorgaan. Hiervoor kunt u zich melden bij uw gemeente. De kinderen ontvangen met een indicatie een financiering middels het Persoons Gebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u de begeleiding vanuit Buro Lima financieren. Meer informatie over het PGB vindt u op de website van Per Saldo http://www.pgb.nl/

Op dit moment is er sprake van een opname stop. Voorlopig hebben we geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Indien u toch contact op wilt nemen met ons, kunt u dit doen via marleen@burolima.nl.

Scroll to top