Over Stichting Vrienden van Buro Lima

Doel
Stichting Vrienden van Buro Lima is 14 oktober 2014 opgericht met als doel financiële middelen te verwerven om daarmee, na gezamenlijk overleg, een leefbaarder, aangenamer en sfeervolle plek te realiseren voor cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Het betreft projecten die niet of niet volledig uit reguliere gelden betaald kunnen worden.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Lima is als volgt samengesteld:

  • Jo van den Heuvel, voorzitter, secretaris.
  • Jolanda van der Wijst, penningmeester.
  • Chris van de Ven, activiteiten.

Voor onze statuten klikt u hier. In het kader van transparantie kunt u vanaf 2016 onze jaarverslagen, met financiële verantwoording, via de volgende links raadplegen.
Jaarverslag met financieel overzicht 2016
Jaarverslag met financieel overzicht 2017
Jaarverslag met financieel overzicht 2018

Hierin worden ook de gerealiseerde projecten opgenomen. Verder stellen we elke 5 jaar een meerjaren beleidsplan op dat jaarlijks op voortgang getoetst wordt en indien nodig aangepast. Ook deze kunt u hier inzien.

 

Overige gegevens
Stichting Vrienden van Buro Lima,
Raadhuisplein 22
5473GC Heeswijk-Dinther
tel.: 0610001854
www.burolima.nl 
vrienden@burolima.nl 
IBAN: NL14 RABO 0301 2131 27
KvK nummer: 61672939

Scroll to top