Over Stichting Vrienden van Buro Lima

We zijn een stichting met mensen die een stukje van hun geluk willen delen.
Ieder op zijn eigen manier en naar eigen vermogen.
 
Eén van de kernwaarden van zowel Buro Lima als onze stichting is: “Samen”

Doel

Stichting Vrienden van Buro Lima is opgericht op 14 oktober 2014 met als doel financiële middelen te verwerven voor Buro Lima. Om daarmee in gezamenlijk overleg met alle betrokkenen een leefbaarder, aangenamer en sfeervollere plek te realiseren voor cliënten, ouders/verwanten, bestuur, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Buro Lima.

De financiële middelen komen ten goede aan projecten die niet of niet volledig uit reguliere gelden betaald kunnen worden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Buro Lima is als volgt samengesteld:

- Jo van den Heuvel: voorzitter en secretaris
- Jolanda Hendriks - van der Wijst: penningmeester
- Chris van de Ven: activiteiten

Doel 2019 en 2020:

Het inrichten van de buiten leef- en woonomgeving na de realisatie van de nieuwbouw!
 
Denk daarbij o.a. aan zithoeken met meubilair (met/zonder overkapping), speeltoestellen, passende bomen, struiken, planten, gras etc.
 
 
JAARVERSLAGEN
In het kader van transparantie tonen we de drie laatste jaarverslagen, met financiële verantwoording, via onderstaande links te raadplegen.
Jaarverslag met financieel overzicht 2017
Jaarverslag met financieel overzicht 2018
Jaarverslag met financieel overzicht 2019

BELEIDSPLAN

Elke 5 jaar stellen we een meer jaren beleidsplan op. Deze wordt jaarlijks op voortgang getoetst en indien nodig aangepast. U kunt deze hier inzien.

STATUTEN
Voor onze statuten klikt u hier.                                                                  
 

Wilt u VRIEND worden van Buro Lima? Klik hier.

Scroll to top