Werkwijze van Buro Lima

Buro Lima ziet elk kind als uniek. Elk kind is anders, bijzonder en heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen. Elk kind mag er zijn, met zijn kwaliteiten en zijn beperkingen. Ieder kind heeft een eigen benaderingswijze nodig.

Buro Lima vindt het belangrijk dat kinderen in vrijheid opgroeien, ontwikkelen en leven. Vrijheid om te spelen, te leven, te leren. We vinden dat kinderen recht hebben op vrijheid en we willen ze dit laten ervaren door de volgende vrijheden aandacht te geven.

Vitale vrijheid
Buro Lima wil de kinderen vitale vrijheid geven om te kunnen bewegen en te spelen. Vitale kinderen zijn gelukkige kinderen. Krachtig, levendig en energiek. Speels en blij. Buro Lima wil kinderen de ruimte en vrijheid geven om te ontladen en op te laden.

Instrumentele vrijheid
Buro Lima wil de kinderen vrijheid van handelen laten ervaren door ze te laten beschikken over keuzemogelijkheden. Deze keuzemogelijkheden worden enerzijds aangereikt door ons, anderzijds zijn ze ook ruimtelijk voor handen.

Vrijheid van betekenisverlening
Buro Lima wil de kinderen vrijheid laten ervaren in het betekenis verlenen aan een voorwerp, een persoon, een woord. We willen de kinderen leren dat meerdere functies mogelijk zijn zodat ze vrijer, creatiever worden in het betekenis verlenen.

Naast het recht op vrijheden vindt Buro Lima de dagelijkse verzorging (eten, wassen, verschonen en aankleden) erg belangrijk. Op deze momenten ben je werkelijk samen met een kind. Buro Lima neemt de tijd voor de dagelijkse verzorging en past het aan het tempo van het kind aan.

Buro Lima is van mening dat een goede balans in het leven van een kind, nodig is voor een optimale ontwikkeling. We stimuleren afwisseling tussen alle activiteiten die een dag brengt; Spelen, eten, slapen, leren, verzorgen, vrije tijd, ingevulde tijd en ga zo maar door.

De R-en
Voor iedereen zijn de woorden "rust, regelmaat en reinheid" bekend. Binnen Buro Lima zijn we van mening, dat de 3 kernwoorden belangrijk zijn voor een optimale gezondheid van ieder kind en van iedere volwassenen. Daarnaast zijn we van mening dat er nog een aantal R-en van belang zijn. Hieronder staan ze beschreven:

R van Relatie
Een kind heeft veilige, liefdevolle relaties met zijn omgeving nodig, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Buro Lima investeert in de relatie met het kind door naast hem te gaan staan en samen met hem "het leven" te ervaren. Vanuit de veilige relatie met het kind zal Buro Lima haalbare doelen stellen en het kind begeleiden in zijn ontwikkeling.

R van Rust
Een kind heeft voldoende rust nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een gezonde afwisseling van slapen en wakker zijn is belangrijk en daarnaast is een rustige, niet overprikkelende omgeving van belang. Binnen Buro Lima bieden we de kinderen een afwisselend programma waarin voldoende rust ingepland wordt. Dit programma heeft afwisselend actieve, passieve en eet/drink/verzorging activiteiten.

R van Reinheid
Een kind heeft een schone (reine) omgeving nodig om gezond te blijven; een hygiënische omgeving. Binnen Buro Lima vinden we het belangrijk om de kinderen deze reinheid te leren. We willen een opgeruimde omgeving creëren en nemen hierin de kinderen mee door ze na elke activiteit SAMEN met ons te laten opruimen.

R van Regelmaat
Een kind heeft regelmaat nodig. Kinderen gedijen het beste bij regelmaat, structuur en consequent zijn. Een vast patroon van de dag is voor elk kind belangrijk, dit betekent voor het kind voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwdheid. Het persoonlijke dagprogramma, met afwisselend een passieve, actieve en eet/drink/verzorging activiteit zorgt voor de dagelijkse regelmaat. We proberen samen met ouders te kijken naar een regelmaat in de begeleiding. Indien een kind met enige frequentie naar Buro Lima komt, bv iedere woensdag, zal hij zich sneller veilig en vertrouwd voelen, wat de ontwikkeling bevordert. Daarnaast hoort bij het dagelijkse leven ook het omgaan met onregelmatigheden. Ieder kind mag leren omgaan met onverwachte gebeurtenissen, spontane momenten en impulsieve veranderingen. Binnen Buro Lima plannen we met regelmaat veranderingen in het programma, zodat kinderen leren hiermee om te gaan.

R van Respect
Voor het kind, de ouder en de ander. Een kind mag zijn wij hij is. Met zijn mogelijkheden, beperkingen, gedragingen, gevoelens, emoties en karaktereigenschappen. Binnen Buro Lima willen we het contact aangaan met het kind en het kind laten merken dat hij mag zijn wie hij is en dat we onvoorwaardelijk naast hem staan. We willen respect tonen voor de ouder. Luisteren naar wensen, vragen, angsten en blijheden. En in respect SAMEN de weg van de begeleiding bewandelen.

De R van humoR
Lachen is gezond! Lachen werkt kalmerend, pijnstillend en is stress verlagend. Door lachen lijken "grote" problemen opeens een stuk kleiner. Bij Buro Lima vinden we lachen erg fijn, gezellig en heerlijk! Vandaar dat we de R van humor ook graag terug zien bij Buro Lima. Humor is het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen. Binnen Lima gebruiken we regelmatig humoR om een lach op ieders gezicht te tonen.

R van Ruimte
Aandacht voor de ruimte waar de kinderen spelen en leven. Een veilige ruimte. Een ruimte waar allerlei materiaal aanwezig is voor de prikkelingen van de verschillende zintuigen; zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Aandacht voor de buiten ruimte; de bossen, het grasveld en de (kinder)boerderij. Binnen Buro Lima vinden we een gezellige, sfeervolle ruimte erg belangrijk. We willen een huiselijke sfeer creëren en een warm en welkom gevoel meegeven.

R van Reflectie
Zonder reflectie op het functioneren is verbetering niet mogelijk. M.b.v. verschillende reflectiemomenten (supervisie, voor- en nabespreking, coaching, oudergesprekken, evaluatie) investeren we in het ontwikkelen van ons professioneel en persoonlijk functioneren. Daarnaast is open communicatie en feedback belangrijk. Het houdt ons alert en geeft ons verbetermogelijkheden. Door de frequente reflectie, individueel, in het team en met ouders, blijft het mogelijk om onze begeleiding af te stemmen op het opgroeiende, ontwikkelende kind.

R van Resultaat
Tevreden kinderen en hun ouders/verzorgers. Buro Lima wil een plek zijn waar kinderen, ouders en verzorgers komen die bewust hebben gekozen voor Buro Lima omdat ze de begeleiding goed en fijn vinden.

 

Hieronder kunt u de documenten die gaan over de werkwijze van Buro Lima volledig inzien door deze aan deze te klikken:

 

Scroll to top