Stichting Buro Lima

Buro Lima is een stichting met als doel:

Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of bijkomende problematieken zichzelf kunnen zijn, zich gekend weten en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Het realiseren van professionele pedagogische zorg en behandeling, begeleiding, ondersteuning en training, dit alles in de meest ruime zin van het woord, al dan niet van tijdelijke aard, aan de cliënten van de stichting en samen met hun verzorgers en betrokken relaties.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor de statuten van stichting Buro Lima klikt u hier.

 

Buro lima heeft een ondernemingsplan en een jaarplan. Het ondernemingsplan is richtinggevend voor de organisatie Buro Lima en heeft als doelstelling om op gestructureerde wijze verder professionalisering van Buro Lima te bewerkstelligen. Het jaarplan is de leidraad voor het besturen van Buro Lima en het maken van keuzes zodat de beoogde organisatie doelstellingen gerealiseerd worden.
Beide plannen beogen recht te doen aan en zijn geschreven vanuit de kernwaarden van Buro Lima;
 Samen (leven, zorgen, zijn, 100%)
 Veiligheid (in relatie, beschermd, nabij)
 Warm (Liefdevol, leuk, genieten)
Doelstelling van dit beleidsplan is om op gestructureerde wijze verdere professionalisering van Buro Lima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top