Ouderraad

Buro Lima wil samen werken met ouders. Naast ouders staan en samen kijken hoe de zorg en begeleiding zo goed mogelijk georganiseerd kan worden voor de kinderen.

Een van de adviesorganen van Buro Lima is de ouderraad welke bestaat uit 4 ouders en 1 teamlid. De ouderraad ondersteunt en adviseert het bestuur maandelijks over diverse, ingebrachte thema's en onderwerpen welke aangedragen worden door andere ouders (via ideeënbus, mail of persoonlijk).

Naast deze ondersteunende rol behartigt de ouderraad ook de belangen van alle kinderen en hun gezinnen. De ouderraad heeft een zittingsduur van 2 schooljaren. Elke ouder mag lid worden van de ouderraad. Eens per jaar zijn er verkiezingen.

In de ouderraad zitten op dit moment:

Patricia van der Burgt (voorzitter)
Ramona van Drunen
Lion Hurkens
Dorine van Kessel
Loes van Dommelen

Zij zijn te bereiken via ouderraad@burolima.nl 

Scroll to top