Klachten

Buro Lima is een plek waar kinderen en hun ouders zichzelf kunnen zijn en kinderen ongehinderd kind kunnen zijn. Waar goed gekeken wordt naar de unieke persoonlijkheid met eigen karaktereigenschappen, interesses, mogelijkheden en ook beperkingen. Een plek waar er ingespeeld wordt op de individuele vraag. Door de open communicatie bij Buro Lima is het vaak mogelijk om preventief signalen van ontevredenheid op te pikken. Toch kan het voorkomen dat signalen niet opgepikt worden en dat er klachten ontstaan. Buro Lima vindt het belangrijk dat klachten in eerste instantie besproken worden met de betrokken teamleden of Raad van Bestuur. Indien u zich onvoldoende gehoord voelt kunt u uw klacht ook kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris, het Klachtloket Zorg of de geschilleninstantie waar Buro Lima bij aangesloten is.

Klachtenfunctionaris Buro Lima
Om uw klacht intern bij Buro Lima te melden, kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Loes van Dommelen
klacht@burolima.nl
0413-850533
Raadhuisplein 22
5473 GC Heeswijk-Dinther


Klachtenloket Zorg
Buro Lima is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg. U kunt hier terecht voor informatie en advies. Ook kunnen zij u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

telnr: 070-3105392 (maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00-17.00u)
info@klachtenloket-zorg.nl
www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/
 

De geschillencommissie Zorg Algemeen
U kunt uw klacht bij de geschillencommissie indienen via een klachtenformulier. Deze is te vinden op de website:
www.degeschillencomissiezorg.nl

 

 

 

Scroll to top