Even voorstellen

Als ouder wilt u graag het beste voor uw kind. U wilt uw kind een fijn en gelukkig leven bieden en opvoeden in een veilige en vertrouwde omgeving. Natuurlijk wilt u hem ook meegeven dat hij geliefd is en zichzelf mag zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om de zorg van uw kind te delen met anderen. Bij Buro Lima beseffen we dat. Om de juiste plek voor uw kind te kiezen is vooral vertrouwen nodig.

Buro Lima is een plek waar kinderen en hun ouders zichzelf kunnen zijn. Ongehinderd kind kunnen zijn. Waar goed gekeken wordt naar de unieke persoonlijkheid met eigen karaktereigenschappen, interesses, mogelijkheden en ook beperkingen. Een plek waar elk kind echt kind kan zijn en waar er ingespeeld wordt op de individuele vraag. De basishouding van het team is begeleidend, maar wel vanuit duidelijke kaders die de grenzen aangeven en de kinderen veiligheid bieden.

Bij Buro Lima staat het contact met het kind voorop. De veilige, liefdevolle relatie die we met het kind en het gezin maken, is basis voor de ontwikkeling die het kind doorloopt.

Wij willen een plek bieden waar ook u als ouder zich welkom en prettig voelt. We willen aandacht besteden aan uw vragen en wensen. En we willen de informatie over uw kind graag meenemen in de begeleiding/ondersteuning die we bieden. We zien ouders als de eindverantwoordelijke voor de opvoeding, maar voelen ons zeker medeverantwoordelijk.

Open communicatie en persoonlijk contact zijn, in onze ogen, de basis voor het krijgen van vertrouwen. Vertrouwen en veiligheid is nodig om (jezelf) te kunnen ontwikkelen. Bij Buro Lima zijn we ons hier ter degen van bewust. Wanneer een kind veilig is binnen Buro Lima wordt er in afstemming met de ouders een begeleidingsplan opgesteld met daarin persoonlijk ontwikkelingsdoelen.

U kunt ons volgen op Facebook.

Scroll to top