Privacy

Buro Lima neemt uw privacy serieus. We doen er alles aan om de gegevens op onze website (www.burolima.nl) zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. In sommige gevallen zijn we hiervoor afhankelijk van derden. In dit privacy statement informeren wij u hoe er op de website omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina’s waarvan deze website een link bevatten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ons zoals hieronder omschreven. We behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.
 
Buro Lima verzamelt gegevens om de informatiestroom richting u vlot te laten verlopen. Tevens verzamelen we informatie om de website te verbeteren. Ons uitgangspunt is om open en eerlijk te zijn over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen. We wisselen in principe geen gegevens uit met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Buro Lima respecteert dat uw persoonlijke gegevens aan u toebehoren. U mag ons dan ook altijd op de hoogte brengen van het feit dat u niet langer toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens door ons te laten verwerken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactvenster op onze website. De manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Verzamelen van actief verstrekte informatie
Op diverse pagina’s van deze website kunnen wij u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, NAW-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, geboortedatum of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door ons verzameld met het doel waarvoor u de informatie aan ons gegeven hebt en voor het verbeteren van de website en de informatiestroom naar u, de gebruiker, toe. Tevens kunnen de gegevens door Buro Lima gebruikt worden voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het  formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Indien u wenst dat uw persoonlijke informatie niet voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt, neemt u dan contact met ons op via het contactvenster op onze website. Vermeld in de mail dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van de persoonlijke gegevens.
 
Beveiligde omgeving
Op de website van Buro Lima is tevens een beveiligde omgeving beschikbaar voor ouders. Wij maken gebruik van deze beveiligde omgeving om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens middels het contactvenster op onze website.
 
Verzamelen van passief verstrekte informatie
Wij verzamelen via onze website eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het gebruik van de website. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de website bezocht wordt en welke pagina’s er binnen de website bekeken worden, wordt door ons verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de website. Voor zover de gegevens door ons worden gebruikt, gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld, zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.
 
Cookies
Pagina's op deze website kunnen gebruik maken van 'cookies' middels google analytics. Buro Lima maakt enkel gebruik van cookies, waarvoor geen expliciete toestemming verkregen hoeft te worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen. Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.

Indien u naar aanleiding van de privacyverklaring contact met ons wilt opnemen,
dan kan dat met Loes van Dommelen: privacy@burolima.nl  of 0413- 850533.

Scroll to top