Stand van zaken

De bouw van de nieuwe locatie is begonnen!
Op  7 januari 2019 ging de schop de grond in. Een feestelijk en belangrijk moment. Het plan "Samen leven"krijgt hiermee definitief vorm.

Scroll to top