Het ontstaan van Plan Samen Leven

In 2012 kreeg Lianne van Genugten, oprichtster van stichting Buro Lima en inmiddels Raad van Bestuur, de eerste vraag van een moeder over de toekomst van haar dochter. Buro Lima had bij de oprichitng de leeftijdsgrens van 18 jaar gesteld en deze moeder vroeg zich af hoe het verder moest met haar dochter als ze 18 was. Na deze ene vraag volgden enkele anderen en in gesprek met deze ouders is er besloten om een aanpassing te maken in deze leeftijdsgrens. Het idee van locatieplan SAMEN LEVEN (5-2-2013,LvG) werd geboren. Het uiteindelijke plan beschrijft een woonlocatie waar 3 woonhuizen gecreëerd zijn in 2 panden (2 woonhuizen zijn geschakeld). In totaal wonen er 24 jeugdigen bij Buro Lima met een verstandelijke beperking, een intensieve hulpvraag (WLZ ZZP 4,5,6 en 7) en vaak nog bijkomende problematieken. Daarnaast is er een dagbestedingslocatie voor maximaal 8 jeugdigen, welke elders geen passende plek kunnen vinden gezien hun complexe hulpvraag. De zorg geboden door Buro Lima is uniek, warm en contactgericht. De locaties voldoen aan de eisen, ze zijn mooi, veilig, sfeervol en zijn zo ingericht dat het de zorgverlening volgens de Lima-visie ten goede komt. Het buitenterrein biedt allerlei speel- leef en ervaringsmogelijkheden. En natuurlijk zijn ouders, broers, zussen en andere betrokkenen van de jeugdigen hartstikke welkom op de locatie.

Wat maakt het verschil?
Buro Lima biedt verblijf aan jeugdigen welke reeds enkele jaren in zorg zijn, sommigen vanaf de oprichting in 2008 en anderen vanaf het moment van de opnamestop in december 2015. Steeds is samen met ouders gekeken naar wat het meest optimale zorgarrangement was voor hun kind en hun gezin. Uitgangspunt was altijd het welbevinden en welzijn van het kind én het gezin. De zorg die geboden wordt, is zo flexibel en individueel aangepast op de gezinssituatie (24 uur per week, 7 dagen per week, dag en nacht), zoals deze nergens anders in de regio voorhanden is. Dit aanbod maakt het mede mogelijk dat vroegtijdige, volledige uithuisplaatsing van jonge kinderen met intensieve begeleidingsvraag niet nodig is en dat het welbevinden, welzijn en de kwaliteit van bestaan van de jeugdigen vergroot wordt. Ook voor de gezinsleden (ouders én broers/zussen).
Door de kleinschaligheid is het mogelijk dat iedereen elkaar kent en Buro Lima in staat is om de jeugdige en zijn gezin constant een persoonlijke benadering te bieden. De lijnen zijn kort tussen alle betrokkenen, waardoor betrokkenen ook voor elkaar een ondersteunende functie kunnen vervullen. De kleinschaligheid stimuleert de open communicatie en de persoonlijke benadering, wat ten goede komt van de zorgverlening.
Scroll to top