Betrokkenen

De wens van Buro Lima.
Buro Lima heeft in stichting Kloostertuin de juiste partner gevonden om het plan "Samen leven" te gaan realiseren. Deze twee stichtingen hebben hetzelfde doel voor ogen. Het bieden van een veilige, duurzame, doelmatige en vertrouwde omgeving waarin de kinderen/jeugdige zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Stichting Kloostertuin, bestaande uit lokale investeerders, faciliteert hierin en stichting Buro Lima biedt de passende zorg en diensten.

De realisatie:
Het realiseren van het plan "samen leven" willen we met betrokken partijen die het maatschappelijk belang van Buro Lima inzien en hier graag met plezier een steentje aan willen bijdragen. 
Deze partijen zijn betrokken:HV Infra

Scroll to top